اعضای هیات علمی

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
مسعود احمدزاده استاد باکتری های پروبیوتیک گیاهی گیاهپزشکی ahmadz@ut.ac.ir
علی احمدی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات ahmadia@ut.ac.ir
ابراهیم اسداغی استادیار باکتری شناسی و بیماری های باکتریای گیاهان گیاهپزشکی eosdaghi@ut.ac.ir
حسین اللهیاری دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی allahyar@ut.ac.ir
منصور امیدی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات momidi@ut.ac.ir
مصطفی اویسی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز زراعت و اصلاح نباتات moveisi@ut.ac.ir
مصباح بابالار استاد فیزولوژی و بیولوژی گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mbabalar@ut.ac.ir
علیرضا بندانی استاد فیزیولوژی, بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات گیاهپزشکی abandani@ut.ac.ir
کیوان بهبودی دانشیار ‎‏کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی گیاهپزشکی behbodi@ut.ac.ir
محمدرضا بی همتا استاد ژنتیک و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات mrghanad@ut.ac.ir
لیلا تبریزی رائینی استادیار اکولوژی و گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز L.tabrizi@ut.ac.ir
سید احسان ترابی استادیار سم شناسی گیاهپزشکی eh_torabi@ut.ac.ir
آرمین توحیدی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی atowhidi@ut.ac.ir
رضا توکل افشاری استاد فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات tavakkol@ut.ac.ir
بهروز جانی پور استادیار معماری و طراحی فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز janipour@ut.ac.ir
محمد جوان نیکخواه استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی jnikkhah@ut.ac.ir
محمدرضا جهانسوز استاد اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات jahansuz@ut.ac.ir
محمدرضا حسندخت استاد فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrhassan@ut.ac.ir
عبدالهادی حسین زاده دانشیار اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ahzadeh@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر حسینی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای زراعت و اصلاح نباتات bhosseini@ut.ac.ir
وحید حسینی نوه استاد فیزیولوژی و سم شناسی حشرات گیاهپزشکی vnaveh@ut.ac.ir
رامین حیدری دانشیار نماتدشناسی و بیماری های نماتدی گیاهان گیاهپزشکی rheydari@ut.ac.ir
مهدی خان سفید استادیار مهندسی طراحی محیط زیست و معماری منظر مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mkhansefid@ut.ac.ir
عزیزاله خندان میرکوهی استادیار فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز khandan.mirkohi@ut.ac.ir
مجتبی دلشاد دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز delshad@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ علوم دامی dehghanb@ut.ac.ir
اکبر دیزجی دانشیار ‎‏ویروس شناسی گیاهی و بیماریهای ویروسی گیاهان گیاهپزشکی adizaji@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی استاد تغذیه دام علوم دامی rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام علوم دامی azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری استاد تغذیه طیور علوم دامی mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام علوم دامی zalia@ut.ac.ir
آزاده زاهدی گلپایگانی دانشیار ‎‏حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی گیاهپزشکی zahedig@ut.ac.ir
ذبیح اله زمانی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز zzamani@ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی zeinoaldini@ut.ac.ir
حسن زینالی خانقاه استاد اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات hzeinali@ut.ac.ir
مهدی ژندی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی mzhandi@ut.ac.ir
فاطمه غازیانی استادیار شیمی علوم دامی ghaziani@ut.ac.ir
منیژه سبکدست استادیار بیوشیمی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات sabokdast@ut.ac.ir
سید علیرضا سلامی دانشیار بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز asalami@ut.ac.ir
فروزنده سلطانی صالح آبادی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز soltanyf@ut.ac.ir
علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک زراعت و اصلاح نباتات ashah@ut.ac.ir
فرزاد شریف زاده دانشیار فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات sharifz@ut.ac.ir
مجید شکرپور دانشیار اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز shokrpour@ut.ac.ir
مصطفی صادقی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی sadeghimos@ut.ac.ir
حسین صارمی استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی hsn.saremi@ut.ac.ir
رضا صالحی محمدی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز salehir@ut.ac.ir
قدرت اله صباحی دانشیار ‎‏حشره شناسی‏ کشاورزی گیاهپزشکی sabahi@ut.ac.ir
علیرضا صبوری استاد کنه شناسی گیاهپزشکی saboori@ut.ac.ir
علیرضا طالعی استاد ژنتیک - بیومتری زراعت و اصلاح نباتات ataleei@ut.ac.ir
محمدرضا طاهری استادیار معماری منظر و طراحی فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrtaheri@ut.ac.ir
رضا طلایی حسنلویی استاد کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات گیاهپزشکی rtalaei@ut.ac.ir
احمد عاشوری استاد اکولوژی و کنترل بیولوژیک گیاهپزشکی ashouri@ut.ac.ir
علی عبادی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز aebadi@ut.ac.ir
علیرضا عباسی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات rezabbasi@ut.ac.ir
محمدعلی عسگری سرچشمه دانشیار میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز askari@ut.ac.ir
حسن علیزاده استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها زراعت و اصلاح نباتات malizade@ut.ac.ir
هوشنگ علیزاده استاد بیولوژی مولکولی زراعت و اصلاح نباتات halizade@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام علوم دامی fatehif@ut.ac.ir
محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی استاد میوه کاری، اصلاح و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز fattahi@ut.ac.ir
خلیل بردی فتوحی فر دانشیار قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی fotowhi@ut.ac.ir
وحید قاسمی استادیار زنبور عسل علوم دامی vghasemi@ut.ac.ir
سیامک کلانتری دانشیار فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز kalantaris@ut.ac.ir
محسن کافی استاد گلکاری و فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mkafi@ut.ac.ir
سیدحسین گلدانساز استاد حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی goldansz@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام علوم دامی ganjkhanlou@ut.ac.ir
ناصر مجنون حسینی استاد زراعت زراعت و اصلاح نباتات mhoseini@ut.ac.ir
ولی اله محمدی دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری زراعت و اصلاح نباتات vmohammadi@ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور علوم دامی hmoraveg@ut.ac.ir
داریوش مظاهری استاد زراعت مخلوط زراعت و اصلاح نباتات dmazaher@ut.ac.ir
رضا معالی امیری استاد بیوتکنولوژی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات rmamiri@ut.ac.ir
حسین مقدم استادیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات hmoghadam@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی ashtiani@ut.ac.ir
مجتبی میراب زاده اردکانی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات‏‎ زراعت و اصلاح نباتات mirab@ut.ac.ir
امیر میرزادی گوهری استادیار بیماری شناسی گیاهان مولکولی گیاهپزشکی mirzadighohari@ut.ac.ir
روح انگیز نادری استاد گلکاری و هورمون های گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز rnaderi@ut.ac.ir
وحیده ناظری جونقانی استاد سیستماتیک گیاهی و گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز  
محمدرضا نقوی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات mnaghavi@ut.ac.ir
جاماسب نوذری دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی nozari@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه دانشیار زنبور عسل علوم دامی  
علی صادقی سفید مزگی دانشیار   علوم دامی sadeghism@alumni.ut.ac.ir

 

استاد