مقاطع تحصیلی

  • کارشناسی – علوم دامی
  • کارشناسی ارشد شامل گرایش ­های: ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، زنبورعسل
  • دکتری شامل گرایش های: ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور

مقطع کارشناسی

رشته علوم دامی در مقطع کارشناسی دانشجویان را برای ورود به حرفه پرورش دام و طیور و یا امور اجرایی به عنوان مهندس علوم دامی به عنوان کارشناس و یا مدیر آماده می ­سازد. علاوه بر این با ارائه آموزش ­های اساسی در زمینه ­های تخصصی مربوطه امکان ادامه تحصیل دانشجویان را در مقاطع بالاتر فراهم می­ کند.

مقطع کارشناسی ارشد

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش ­های تغذیه دام، تغذیه طیور، ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، زنبور عسل و ارائه دروس تخصصی مربوطه زمینه تربیت کارشناسان ارشد با گرایش تخصصی جهت جذب در مراکز پژوهشی و آموزشی و نیز به عنوان کارشناس ارشد در واحدهای اجرایی و تولیدی کشور را فراهم می­ نماید.

مقطع دکتری

در مقطع دکتری پذیرفته شدگان می ­توانند در گرایش ­های تغذیه دام، تغذیه طیور، فیزیولوژی دام و طیور و ژنتیک و اصلاح دام و طیور تحصیلات خود را ادامه داده و پس از گذراندن مراحل آموزشی و پژوهشی به عنوان متخصص در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عنوان هیأت علمی به امور آموزشی و پژوهشی کار تخصصی خود را دنبال نمایند. علاوه بر این به علت مشترک بودن بسیاری از زمینه­ های تخصصی امکان اشتغال به کار دانش آموختگان در سایر مراکز علمی کشور به غیر از علوم دامی نیز فراهم می ­باشد.