مدیریت

 
دکتر محمدرضا بی همتا
رئیس دانشکده
دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227608-026          فکس:  32227608-026
پست الکترونیکی: mrghanad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mrghanad

 

دکتر شاهین رفیعی

معاون آموزشی
تخصص: مکانیک و ماشین های کشاورزی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227607-026          فکس:  32227607-026
پست الکترونیکی: shahinrafiee@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~shahinrafiee

 

دکتر احمد حیدری
معاون پژوهشی وفناوری
دکتری خاکشناسی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227608-026          فکس:  32227608-026
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~ahaidari