نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه گیاهپزشکی

مدیریت گروه گیاهپزشکی


 

دکتر محمد جوان نیکخواه

مدیر گروه
دکتری قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی: jnikkhah@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/nikkhah.aspx

دکتر امیر میرزادی گوهری

معاون گروه
دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی:mirzadigohari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: