نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه باغبانی

مدیریت گروه باغبانی


 

محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی

مدیر گروه
دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: fattahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

   

مجید شکرپور

معاون گروه
دکتری اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: shokrpoure@ut.ac.ir
صفحه شخصی: