نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی زراعت

مدیریت گروه آموزشی زراعت


دکتر حسن علیزاده

مدیر گروه
دکتری علوم علف های هرز
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227412-026          فکس:  32227412-026

پست الکترونیکی: malizade@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~malizade 

دکتر حسین مقدم

معاون گروه
زراعت‌ واصلاح نباتات‌ 
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32227412-026          فکس:  32227412-026

پست الکترونیکی: hmoghadam@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~hmoghadam