اخبار و رویدادها

عدم توجیه اقتصادی واردات بزهای نژاد آلپاین و سانن

عدم توجیه اقتصادی واردات بزهای نژاد آلپاین و سانن


مدتی‌ست صحبت از نژادهای خاصی از بز در صنعت دامداری و دامپروری کشور می‌شود، نام این تازه واردهای عزیز شده، سانن و آلپاین است، در تبلیغات مختلف این بزها را مثل هدیه‌ای بهشتی و ماورایی معرفی کرده تا دامدار مجاب به خرید و پرورش این نژادهای خارجی و غیر بومی شود؛ شیر فراوان، چند قلوزایی و سوددهی چند برابر فقط بخشی از منافع پرورش بزهای سانن و آلپاین معرفی می‌شود.
دکتر ابوالفضل زالی عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص واردات دو نژاد آلپاین و سانن و تشویق دامداران به پرورش این بزها گفت: تغذیه بزها و به طور کلی دام‌ها تحت تأثیر دو عامل مهم ژنتیک و محیط است، به زبان ساده هر موجودی برای محیطی ساخته شده است و طبیعی است که دام‌های خارجی با محیط و فضای ایران هماهنگ نبوده و بازدهی لازم را نداشته باشد.
ابوالفضل زالی در ادامه از وجود ۱۷ نوع نژاد بز بومی در کشور خبر داد و گفت: ما در داخل کشور مشکل کمبود نژاد بز نداریم که بخواهیم با واردات حلش کنیم، در مقطع کنونی واردات بز نه تنها در اولویت نیست بلکه ضرورتی هم ندارد.
دکتر زالی افزود: این ۱۷ نوع نیاز داخل را برطرف می‌کنند حتی اهتمام در مواردی موجب صادرات هم می‌شود، به عنوان مثال نژادی از بزهای داخلی در استان کرمان وجود دارد که اگر کمی سرمایه گذاری بر روی آن صورت بگیرد می‌توان کرک آن را به عنوان کرکی ارزشمند و با کیفیت به کشورهای خارجی صادر کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: این بزها به هیچ وجه با شرایط ایران هماهنگ نیستند و بازدهی لازم را ندارند، این بزها باید در شرایطی خاص و مخصوص به خود نگهداری شوند برای مثال بز سانن به شدت به سرما حساس است و مناسب مناطق سردسیر نیست.
دکتر زالی در ادامه افزود: جهاد کشاورزی آنطور که باید به منابع داخلی بها نمی‌دهد، در حال حاضر واردات بز از کشورهایی مانند فرانسه توجیه اقتصادی ندارد و به جای آن که سرمایه‌گذاری بر واردات صورت بگیرد، همان هزینه را برای حمایت از نژادهای داخلی کنند.
وی در ادامه با انتقاد از تبلیغاتی که در خصوص بز سانن و آلپاین می‌شود گفت: در این تبلیغات همه چیز با بزرگنمایی چندبرابر نشان داده می‌شود برای مثال اگر بز وارداتی سالی ۵۰۰ لیتر شیر تولید می‌کند این عدد را دو هزار لیتر در سال عنوان و بزها را چند قلوزا اعلام می‌کنند و آن را تجارتی پرسود می‌دانند.
زالی با بیان اینکه مجلس باید به این موضوع ورود کند افزود: مجلس باید خواستار حمایت از ژن بزهای داخلی توسط دولت شود چون در این زمینه حمایت و تشویق دولت امری الزامی است.