اخبار و رویدادها

ساخت نانولیپوزوم حساس به سرما

ساخت نانولیپوزوم حساس به سرما


دستاورد پژوهشی گروه علوم دامی تحت عنوان "ساخت نانولیپوزوم حساس به سرما" برای رونمایی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، در دی ماه سال ۱۳۹۷ انتخاب و توسط معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران رونمایی گردید. شایان ذکر است دستاور مذکور در قالب رساله دکتری خانم طوبی ندری دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام تحت راهنمایی جناب آقایان دکتر آرمین توحیدی و دکتر سعید زین الدینی حاصل شده است و یکی از چهار دستاورد ویژه دانشگاه تهران برای رونمایی است.