اخبار و رویدادها

برنامه ریزی دفاعیات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول 98-97

برنامه ریزی دفاعیات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول 98-97


احتراماً استدعا دارد به نحو مقتضی مصوبه شورای آموزشی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی مورخ 97/8/28 در خصوص برنامه ریزی دفاعیات به شرح جدول ذیل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن گروه محترم که متقاضی دفاع از پایان نامه ارشد و یا رساله دکتری در نیمسال ۹71 می‌باشند اطلاع رسانی شود. بدیهی است در غیر اینصورت دانشجو موظف است نسبت به تمدید ترم آموزشی 972 اقدام و برنامه دفاع خود را برای ترم آینده برنامه ریزی نماید. همچنین دانشجویان لازم است قبل از درخواست برای دفاع با مراجعه به دانشکده نسبت به وصول تاییدیه تحصیلی به دانشکده، ثبت نمرات در کارنامه، تصویب تمدید ترم آموزشی و پرداخت کل بدهی اطمینان حاصل نمایند.

ضمناً" طبق دستورالعمل ابلاغ شده مقاله شرط دفاع دانشجویان دکتری باید:

۱- در ژورنال‌های معتبر علمی - پژوهشی پذیرش یا چاپ شده باشد.

۲- کاملاً مستخرج از رساله دکتری و پروپوزال مربوطه باشد.

۳- نویسنده مسئول باید استاد راهنمای رساله باشد.

۴- اسامی کل اعضای تیم راهنمایی- مشاوره در مقاله قید شده باشد.

۵- برای اضافه شدن اسامی خارج از تیم راهنمایی و مشاوره رساله به نویسندگان مقاله باید تأیید استاد راهنما ضمیمه باشد و افراد اضافه شده حداقل شرایط استاد مشاور دانشجوی دکتری را داشته باشند. با تشکر

جدول زمانی آخرین مهلت تحویل رساله‌ها و فرم‌های اعلام آمادگی دفاع به دانشکده

مقطع

زمان تحویل پایان نامه یا رساله تأیید شده توسط تیم راهنمایی به شورای گروه

زمان تحویل رساله تأیید شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه به شورای آموزشی دانشکده

زمان ارسال فرم اعلام آمادگی دفاع از گروه به دانشکده

کارشناسی ارشد

حداکثر تا 97/10/29

-

حداقل یک هفته قبل از دفاع

دکتری

طبق تقویم گروه

حداکثر تا 97/10/17

حداقل یک هفته قبل از دفاع