نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه باغبانی

امکانات و تجهیزات گروه باغبانیامکانات آموزشی و پژوهشی
1. ساختمان اصلی گروه مهندسی علوم باغبانی
2. ساختمان شماره 1 و 2 بخش فضای سبز
3. باغ گیاهشناسی و گلخانه
4. گلخانه های سبزیکاری
5. گلخانه های گیاهان زینتی، کلکسیون درختان، درختچه ها و گل های زینتی و باغچه درختان میوه واقع در محوطه هشت دستگاه
6. ایستگاه تحقیقات گروه به وسعت 36 هکتار در جاده محمد شهر
7. طرح توسعه باغ گیاهشناسی در 40 هکتار (پارک نمونه کشوری)
8. کلاسهای درس در ساختمان اصلی و ساختمان فضای سبز
9. کتابخانه اختصاصی گروه
10. مرکز کامپیوتر گروه
11. هرباریوم
12. سردخانه های تحقیقاتی
13. اتاقک رشد تمام اتوماتیک
14. گلخانه های آموزشی-پژوهشی (7 واحد به مساحت 3000 متر مربع) برای بخشهای درختچه ها و گلهای زینتی ، سبزیکاری و درختکاری
15. سایت تحقیقات چمن 16. باغ گیاهشناسی به مساحت کلی 4 هکتار
17. فضای دفاتر اساتید شامل 25 دفتر
18. فضای اداری و مالی و خدماتی گروه به تعداد 3 دفتر کار

 

آزمایشگاه ها:
1. آزمایشگاه تغذیه و متابولیسم گیاهی
2. آزمایشگاه بیوتکنولوژی
3. ‌آزمایشگاه بیولوژی
4. آزمایشگاه گل و گیاهان زینتی
5. آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت
6. آزمایشگاه فناوری پس از برداشت
7. آزمایشگاه مستقر در ایستگاه تحقیقات گروه (باغ)
8. آزمایشگاه فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
9. آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح
10. آزمایشگاه گیاهان دارویی
11. آزمایشگاه گیاهشناسی 1و2