نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی زراعت

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی زراعت


آزمایشگاه و کارگاه :

نام مسئول : دکترهوشنگ علیزاده

  • آزمایشگاه اصلاح نباتات ملکولی (کارشناس مهندس رسول نیا)

  • آزمایشگاه ژنومیکس (کارشناس مهندس رسول نیا)
  • آزمایشگاه پروتئومیکس (کارشناس مهندس رسول نیا)
  • آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافت (کارشناس مهندس رسول نیا)
  • آزمایشگاه سیتوژنتیک(کارشناس مهندس تکلو)

  • آزمایشگاه فیزیولوژی (کارشناس مهندس کریمی)
  • آزمایشگاه اکولوژی (کارشناس مهندس کریمی)
  • آزمایشگاه علوم علف های هرز(کارشناس مهندس کریمی)
  • آزمایشگاه بذر (کارشناس مهندس کریمی)
  • آزمایشگاه عمومی (کارشناس مهندس کریمی)

 

امکانات آزمایشگاهی بخش زراعت

اسپکتروفتومتر و پلیت ریدر: بررسی واکنش های آنزیمی

فلیم فتومتر:اندازه گیری سدیم و پتاسیم

NIR: ارزیابی کیفی پودر گیاهی

کلروفیل فلورسنس:تخمین خسارت وارده به گیاه ناشی از تنش

رفرکتومتر:اندازه گیری قند

Sapd: بررسی شاخص سبزینگی

LAI: بررسی شاخص سطح برگ

ژرمیناتور: جوانه زنی بذر

IMS: اندازه گیری آلکالوییدها

 

امکانات آزمایشگاهی بخش سیتوژنتیک

بینوکولر

انواع میکروسکوپ نوری

 

امکانات آزمایشگاهی بخش اصلاح

نانودراپ: تعیین کیفیت و غلظت DNA , RNA

PCR: تکثیر و کلون DNA PCR

Real Time: اندازه گیری بیان ژن

فیریزدرایر : برای خشک کردن در دمای پایین

الکتروفورز افقی و عمودی : جهت جدا سازی ماکرومولکول ها

دستگاه عکسبرداری ژل

اولتراسونیک : هموژنیزه کردن نمونه های گیاهی

شیکرانکوباتور

لامینار

الکتروفورز دو بعدی

دانیستومتر : عکسبرداری از ژل

فریزر -80

فریزر -20

 

نام گلخانه ها

نام مسئول : جواد محمدی

گلخانه شماره 1

گلخانه شماره 2

اطاقک های رشد

 

سایت کامپیوتر

نام مسئول : رضا آزادواری

مرکز رایانه شماره 1

سالن کنفرانس

 

امکانات خدمات کارگاهی وآزمایشگاهی و مزرعه ای

مرزعه آموزشی و پژوهشی در حدود 60 هکتار  ( نام مسئول دکتر جهانسوز)

بانک ژن گیاهی حدود 10000 ژنوتیپ گندم محلی و حدود 5000 ژنوتیپ از انواع حبوبات  نام مسئول ( دکتر حسین زاده )

 

نوع خدمت ارائه شده از طرف گروه آموزشی

تربیت دانشجو در مقاطع مختلف ، ارائه خدمات آزمایشگاهی با واحدهای داخلی و خارجی ، حفظ وتکثیر ژرم پلاسم های گیاهی (غلات و حبوبات ) تولید و تکثیر  بذر تجاری در گیاهان مختلف ، ارائه مشاوره در امور زراعت و اصلاح نباتات به سازمان های مختلف ، ترویج سیستم های نوین کشاورزی ، تولید بذر کلزا رقم اکاپی ، تولید بذر هیبیرید ذرت ، اجرای پروژه های مزرعه الگویی – نمایشی با جهاد کشاورزی استان ، برگزاری کلاس های توجیهی در مورد کشت حفاظتی ، پرورش ماهی قزل آلا