نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات


امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

 

مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی به مساحت 200 هکتار.

 آزمایشگاه های فیزیولوژی،اکولوژی، علف های هرز، سیتولوژی، کشت بافت، ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات و علوم تکنولوژی بذر.

 بانک ژن گندم و حبوبات.

 گلخانه های تحقیقاتی.

 مراکز کامپیوتر دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

 سردخانه با درجه حرارت های مختلف.

 کتابخانه تخصصی کتب، مجلات و نشریات داخلی و خارجی.

 

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی علوم دامی

 

 ایستگاه آموزشی و پژوهشی شامل بخش های گاوداری، گوسفندداری، زنبورداری، آزمایشگاه های انفرادی گاو و گوسفند و آزمایشگاه های دام های فیستول دار و کانولا گذاری شده، مرغداری شامل پرورش مرغ های تخمگذار، جوجه گوشتی، پرورش بلدرچین.

 آزمایشگاه های تغذیه دام، متابولیکی، ژنتیک و بیوتکنولوژی، الیاف دامی، فیزیولوژی دام، زنبور عسل، تجزیه شیر و گوشت.

 مرکز کامپیوتر.

 مرکز مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

 

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی علوم بو مهندسی اغبانی و فضای سبز

 

این امکانات عبارتند از ساختمان اصلی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ، ساختمان شماره 1 و 2 بخش فضای سبز گروه،گلخانه های آموزشی – تحقیقاتی:  فضای کنترل شده­ای که در آن گیاهان یک ساله، دوساله و یا دائمی کشت و نگهداری می شوند ( به تعداد 7 واحد مجموعا در فضایی معادل 3000 متر مربع).

باغ گیاه شناسی به مساحت 4 هکتار.

هرباریوم با داشتن حدود 27000 نمونه گیاهی از فلور ایران، نمونه کلکسیون بذر و همچنین 800 جلد کتابهای مرجع در گیاهشناسی و شناسایی فلور گیاهان . اطلاعات کامل هرباریوم وارد نرم افزار مربوطه گردیده است.

آزمایشگاه های بیوتکنولوژی، بیولوژی، تغذیه، گیاه شناسی، هورمون های گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت، گیاهان دارویی، فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها و کارگاه نقشه کشی.

سردخانه ها و اتاقک های رشد.

سایت کامپیوتر با 15 سیستم کامپیوتری.

کتابخانه و کلاسهای درس.

کلکسیون گیاهان زینتی.

 باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری 45هکتار).

 

1 ـ آزمایشگاهها:

1.       آزمایشگاه تغذیه و متابولیسم گیاهی

2.       آزمایشگاه بیوتکنولوژی

3.       ‌آزمایشگاه بیولوژی

4.       آزمایشگاه گل و گیاهان زینتی

5.       آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت

6.       آزمایشگاه فناوری پس از برداشت

7.       آزمایشگاه مستقر در ایستگاه تحقیقات گروه (باغ)

8.       آزمایشگاه سبزیکاری

9.       آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح

10.   آزمایشگاه گیاهان دارویی

11.   آزمایشگاه گیاهشناسی 1و2

2-      کلاسهای درس در ساختمان اصلی و ساختمان فضای سبز

3-      کتابخانه اختصاصی گروه

4-      مرکز کامپیوتر گروه شامل 2 سالن مجزا برای خواهران و برادران

5-      هرباریوم

6-      سردخانه های تحقیقاتی

7-      اطاقک رشد تمام اتوماتیک

8-      گلخانه های آموزشی-پژوهشی (7 واحد به مساحت 3000 متر مربع) برای بخشهای درختچه ها و گلهای زینتی ، سبزیکاری و درختکاری

9-      سایت تحقیقات چمن

10-     باغ گیاهشناسی به مساحت کلی 4 هکتار

11-     فضای دفاتر اساتید شامل 25 دفتر

12-     فضای اداری و مالی و خدماتی گروه به تعداد 3 دفتر کار

13-     کارگاه نقشه کشی

 

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی گیاهپزشکی

 

آزمایشگاه‌های‌ جانورشناسی و حشره شناسی، بیوسنولوژی و بیوکنترل، حشره شناسی کاربردی، تشریح و فیزیولوژی حشرات، سم شناسی و اکولوژی و رفتار شناسی در بخش حشره شناسی کشاورزی و آزمایشگاه های باکتری شناسی، بیوتکنولوژی، قارچ شناسی و بیماری های گیاهی، کنترل بیولوژیک، نماتدشناسی و ویروس شناسی در بخش بیماری شناسی گیاهی.

 گلخانه های تحقیقاتی.

 8 دستگاه اتاقک رشد ثابت و 13 دستگاه اتاقک رشد متحرک.

 کلکسیون قارچ شناسی و عوامل آنتاگونیست.

 اتاق فرمانتاسیون.

 میکروسکوپ الکترونی  ( SEM  و TEM)