نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه علوم دامی

اعضای هیات علمی گروه علوم دامی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
آرمین توحیدی استاد فیزیولوژی دام atowhidi@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ dehghanb@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی استاد تغذیه دام rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری استاد تغذیه طیور mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام a.zali@ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام zeinoaldini@ut.ac.ir
مهدی ژندی استاد فیزیولوژی دام mzhandi@ut.ac.ir
فاطمه غازیانی استادیار شیمی ghaziani@ut.ac.ir
مصطفی صادقی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام sadeghimos@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام fatehif@ut.ac.ir
وحید قاسمی استادیار زنبور عسل vghasemi@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام ganjkhanlou@ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور hmoraveg@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام ashtiani@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه دانشیار زنبور عسل nehzati@ut.ac.ir
علی صادقی سفید مزگی دانشیار   sadeghism@alumni.ut.ac.ir