نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه علوم دامی

اعضای هیات علمی گروه علوم دامی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
آرمین توحیدی استاد فیزیولوژی دام atowhidi@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ dehghanb@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی دانشیار تغذیه دام rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری استاد تغذیه طیور mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام zalia@can.ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام zeinoaldini@ut.ac.ir
مهدی ژندی دانشیار فیزیولوژی دام mzhandi@ut.ac.ir
فاطمه غازیانی استادیار شیمی ghaziani@ut.ac.ir
مصطفی صادقی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام sadeghimos@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام fatehif@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام ganjkhanlou@can.ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور hmoraveg@ut.ac.ir
حسن مهربانی یگانه دانشیار ژنتیک و اصلاح دام hmehrbani@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام ashtiani@ut.ac.ir
اردشیر نجاتی جوارمی استاد ژنتیک و اصلاح دام javaremi@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه استادیار زنبور عسل nehzati@ut.ac.ir