نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه باغبانی

اعضای هیات علمی گروه باغبانی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
مصباح بابالار استاد فیزولوژی و بیولوژی گیاهی mbabalar@ut.ac.ir
لیلا تبریزی رائینی استادیار اکولوژی و گیاهان دارویی L.tabrizi@ut.ac.ir
بهروز جانی پور استادیار معماری و طراحی فضای سبز janipour@ut.ac.ir
محمدرضا حسندخت استاد فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها mrhassan@ut.ac.ir
مهدی خان سفید استادیار مهندسی طراحی محیط زیست و معماری منظر mkhansefid@ut.ac.ir
عزیزاله خندان میرکوهی استادیار فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی khandan.mirkohi@ut.ac.ir
مجتبی دلشاد دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها delshad@ut.ac.ir
ذبیح اله زمانی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی zzamani@ut.ac.ir
سید علیرضا سلامی دانشیار بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی asalami@ut.ac.ir
فروزنده سلطانی صالح آبادی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها soltanyf@ut.ac.ir
مجید شکرپور دانشیار اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی shokrpour@ut.ac.ir
رضا صالحی محمدی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها salehir@ut.ac.ir
محمدرضا طاهری استادیار معماری منظر و طراحی فضای سبز mrtaheri@ut.ac.ir
علی عبادی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی aebadi@ut.ac.ir
محمدعلی عسگری سرچشمه دانشیار میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی askari@ut.ac.ir
محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی استاد میوه کاری، اصلاح و بیوتکنولوژی fattahi@ut.ac.ir
سیامک کلانتری دانشیار فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی kalantaris@ut.ac.ir
محسن کافی استاد گلکاری و فضای سبز mkafi@ut.ac.ir
روح انگیز نادری استاد گلکاری و هورمون های گیاهی rnaderi@ut.ac.ir
وحیده ناظری جونقانی استاد سیستماتیک گیاهی و گیاهان دارویی