نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی زراعت

اعضای هیات علمی گروه آموزشی زراعت


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
علی احمدی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی ahmadia@ut.ac.ir
منصور امیدی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی momidi@ut.ac.ir
مصطفی اویسی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز moveisi@ut.ac.ir
محمدرضا بی همتا استاد ژنتیک و اصلاح نباتات mrghanad@ut.ac.ir
محمدرضا جهانسوز استاد اکولوژی گیاهان زراعی jahansuz@ut.ac.ir
عبدالهادی حسین زاده دانشیار اصلاح نباتات ahzadeh@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر حسینی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای bhosseini@ut.ac.ir
حسن زینالی خانقاه استاد اصلاح نباتات hzeinali@ut.ac.ir
منیژه سبکدست استادیار بیوشیمی گیاهی sabokdast@ut.ac.ir
علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ashah@ut.ac.ir
فرزاد شریف زاده دانشیار فیزیولوژی بذر sharifz@ut.ac.ir
علیرضا طالعی استاد ژنتیک - بیومتری ataleei@ut.ac.ir
علیرضا عباسی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی rezabbasi@ut.ac.ir
حسن علیزاده استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها malizade@ut.ac.ir
هوشنگ علیزاده استاد بیولوژی مولکولی halizade@ut.ac.ir
ناصر مجنون حسینی استاد زراعت mhoseini@ut.ac.ir
ولی اله محمدی دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری vmohammadi@ut.ac.ir
رضا معالی امیری استاد بیوتکنولوژی کشاورزی rmamiri@ut.ac.ir
حسین مقدم استادیار اکولوژی گیاهان زراعی hmoghadam@ut.ac.ir
مجتبی میراب زاده اردکانی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات‏‎ mirab@ut.ac.ir
محمدرضا نقوی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی mnaghavi@ut.ac.ir