نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
مسعود احمدزاده استاد باکتری های پروبیوتیک گیاهی گیاهپزشکی ahmadz@ut.ac.ir
علی احمدی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات ahmadia@ut.ac.ir
ابراهیم اسداغی استادیار باکتری شناسی و بیماری های باکتریای گیاهان گیاهپزشکی eosdaghi@ut.ac.ir
حسین اللهیاری دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی allahyar@ut.ac.ir
منصور امیدی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات momidi@ut.ac.ir
مصطفی اویسی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز زراعت و اصلاح نباتات moveisi@ut.ac.ir
مصباح بابالار استاد فیزولوژی و بیولوژی گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mbabalar@ut.ac.ir
علیرضا بندانی استاد فیزیولوژی, بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات گیاهپزشکی abandani@ut.ac.ir
کیوان بهبودی دانشیار ‎‏کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی گیاهپزشکی behbodi@ut.ac.ir
محمدرضا بی همتا استاد ژنتیک و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات mrghanad@ut.ac.ir
لیلا تبریزی رائینی استادیار اکولوژی و گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز L.tabrizi@ut.ac.ir
سید احسان ترابی استادیار سم شناسی گیاهپزشکی eh_torabi@ut.ac.ir
آرمین توحیدی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی atowhidi@ut.ac.ir
رضا توکل افشاری استاد فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات tavakkol@ut.ac.ir
بهروز جانی پور استادیار معماری و طراحی فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز janipour@ut.ac.ir
محمد جوان نیکخواه استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی jnikkhah@ut.ac.ir
محمدرضا جهانسوز استاد اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات jahansuz@ut.ac.ir
محمدرضا حسندخت استاد فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrhassan@ut.ac.ir
عبدالهادی حسین زاده دانشیار اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ahzadeh@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر حسینی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای زراعت و اصلاح نباتات bhosseini@ut.ac.ir
وحید حسینی نوه استاد فیزیولوژی و سم شناسی حشرات گیاهپزشکی vnaveh@ut.ac.ir
رامین حیدری دانشیار نماتدشناسی و بیماری های نماتدی گیاهان گیاهپزشکی rheydari@ut.ac.ir
مهدی خان سفید استادیار مهندسی طراحی محیط زیست و معماری منظر مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mkhansefid@ut.ac.ir
عزیزاله خندان میرکوهی استادیار فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز khandan.mirkohi@ut.ac.ir
مجتبی دلشاد دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز delshad@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ علوم دامی dehghanb@ut.ac.ir
اکبر دیزجی دانشیار ‎‏ویروس شناسی گیاهی و بیماریهای ویروسی گیاهان گیاهپزشکی adizaji@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی استاد تغذیه دام علوم دامی rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام علوم دامی azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری استاد تغذیه طیور علوم دامی mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام علوم دامی zalia@ut.ac.ir
آزاده زاهدی گلپایگانی دانشیار ‎‏حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی گیاهپزشکی zahedig@ut.ac.ir
ذبیح اله زمانی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز zzamani@ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی zeinoaldini@ut.ac.ir
حسن زینالی خانقاه استاد اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات hzeinali@ut.ac.ir
مهدی ژندی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی mzhandi@ut.ac.ir
فاطمه غازیانی استادیار شیمی علوم دامی ghaziani@ut.ac.ir
منیژه سبکدست استادیار بیوشیمی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات sabokdast@ut.ac.ir
سید علیرضا سلامی دانشیار بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز asalami@ut.ac.ir
فروزنده سلطانی صالح آبادی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز soltanyf@ut.ac.ir
علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک زراعت و اصلاح نباتات ashah@ut.ac.ir
فرزاد شریف زاده دانشیار فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات sharifz@ut.ac.ir
مجید شکرپور دانشیار اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز shokrpour@ut.ac.ir
مصطفی صادقی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی sadeghimos@ut.ac.ir
حسین صارمی استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی hsn.saremi@ut.ac.ir
رضا صالحی محمدی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز salehir@ut.ac.ir
قدرت اله صباحی دانشیار ‎‏حشره شناسی‏ کشاورزی گیاهپزشکی sabahi@ut.ac.ir
علیرضا صبوری استاد کنه شناسی گیاهپزشکی saboori@ut.ac.ir
علیرضا طالعی استاد ژنتیک - بیومتری زراعت و اصلاح نباتات ataleei@ut.ac.ir
محمدرضا طاهری استادیار معماری منظر و طراحی فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrtaheri@ut.ac.ir
رضا طلایی حسنلویی استاد کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات گیاهپزشکی rtalaei@ut.ac.ir
احمد عاشوری استاد اکولوژی و کنترل بیولوژیک گیاهپزشکی ashouri@ut.ac.ir
علی عبادی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز aebadi@ut.ac.ir
علیرضا عباسی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات rezabbasi@ut.ac.ir
محمدعلی عسگری سرچشمه دانشیار میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز askari@ut.ac.ir
حسن علیزاده استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها زراعت و اصلاح نباتات malizade@ut.ac.ir
هوشنگ علیزاده استاد بیولوژی مولکولی زراعت و اصلاح نباتات halizade@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام علوم دامی fatehif@ut.ac.ir
محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی استاد میوه کاری، اصلاح و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز fattahi@ut.ac.ir
خلیل بردی فتوحی فر دانشیار قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی fotowhi@ut.ac.ir
وحید قاسمی استادیار زنبور عسل علوم دامی vghasemi@ut.ac.ir
سیامک کلانتری دانشیار فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز kalantaris@ut.ac.ir
محسن کافی استاد گلکاری و فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mkafi@ut.ac.ir
سیدحسین گلدانساز استاد حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی goldansz@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام علوم دامی ganjkhanlou@ut.ac.ir
ناصر مجنون حسینی استاد زراعت زراعت و اصلاح نباتات mhoseini@ut.ac.ir
ولی اله محمدی دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری زراعت و اصلاح نباتات vmohammadi@ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور علوم دامی hmoraveg@ut.ac.ir
داریوش مظاهری استاد زراعت مخلوط زراعت و اصلاح نباتات dmazaher@ut.ac.ir
رضا معالی امیری استاد بیوتکنولوژی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات rmamiri@ut.ac.ir
حسین مقدم استادیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات hmoghadam@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی ashtiani@ut.ac.ir
مجتبی میراب زاده اردکانی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات‏‎ زراعت و اصلاح نباتات mirab@ut.ac.ir
امیر میرزادی گوهری استادیار بیماری شناسی گیاهان مولکولی گیاهپزشکی mirzadighohari@ut.ac.ir
روح انگیز نادری استاد گلکاری و هورمون های گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز rnaderi@ut.ac.ir
وحیده ناظری جونقانی استاد سیستماتیک گیاهی و گیاهان دارویی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز  
محمدرضا نقوی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات mnaghavi@ut.ac.ir
جاماسب نوذری دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی nozari@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه دانشیار زنبور عسل علوم دامی  
علی صادقی سفید مزگی دانشیار   علوم دامی sadeghism@alumni.ut.ac.ir

 

استاد