نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی گیاهپزشکی

گروه آموزشی گیاهپزشکی

 

تدریس «دفع آفات» از سال 1301 در مدرسه فلاحت شروع شد. پس از تغییرات و تحولات مختلف، در سال 1344 نام «بخش دفع آفات گیاهی» به گروه «گیاه پزشکی» تبدیل شد.  این گروه  دوره کارشناسی ارشد را در سال 1342 و دوره دکتری را در سال 1354 برای دو رشته حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی راه اندازی کرده است.

این گروه از سال 1379 به عنوان قطب علمی گیاه پزشکی کشور و از سال 1384 به عنوان قطب کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی شناخته شده است و در حال‌ حاضر دارای‌ یک مرکز پژوهش کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی و یک واحد کلینیک گیاه پزشکی می باشد.

گیاه پزشکی، مجموعه ای است از عملیات پژوهشی درباره علل بروز آفات و بیماری های گیاهی و راه های پیشگیری و کنترل آنها همراه با مسائل اکولوژیک، حفاظت محیط زیست و آنچه که امروزه کشاورزی پایدار گفته می شود. از موضوعات مورد مطالعه در دوره های تحصیلات تکمیلی گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بخش حشره شناسی کشاورزی: اکولوژی سیستماتیک، زیست شناسی، مرفولوژی، فیزیولوژی و ژنتیک حشرات، بیماری شناسی حشرات، دینامیسم جمعیت حشرات، سم شناسی، کنترل بیولوژیک حشرات، روش های نوین کنترل حشرات و ...

 بخش بیماری شناسی گیاهی: مدیریت بیماری های گیاهی، نماتدشناسی گیاهی، قارچ شناسی، ویروس شناسی گیاهی،پروکاریوت شناسی، بیواکولوژی عوامل خاکزی و کاربرد بیوتکنولوژی در بیماری شناسی گیاهی.

 

 

 

دکتر محمد جوان نیکخواه

مدیر گروه
دکتری قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی: jnikkhah@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/nikkhah.aspx