نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 
دکتر ذبیح اله زمانی
رئیس دانشکده
دکتری بیوتکنولوژی و میوه کاری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32238529-026
پست الکترونیکی: zzamani@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 

دکتر رضا طلایی حسنلویی

معاون مالی و پشتیبانی
دکتری کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32238529-026
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rtalaei.aspx


دکتر محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتری میوه ، اصلاح و بیوتکنولوژی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  3223829-026
پست الکترونیکی: fattahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: