نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آموزشی

فرم های مشترک دانشکده

 

راهنمای نگارش فهرست منابع پایان نامه و رساله

سوگند نامه دکتری

صورتجلسه هزینه لوازم مصرفی

ضوابط تدوین پایان نامه و رساله

فرم استفاده از فرصت تحقیقاتی

فرم اصالت اثر ارشد و دکتری

فرم اطلاعات فردی دانشجو

فرم اعلام آمادگی پایان نامه و رساله برای دفاع (دانشجویان ورودی قبل از سال 1394)

فرم اعلام آمادگی پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی بعد از سال 1394)

فرم پیشنهاد پایان نامه و رساله به دانشکده

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

فرم پیشنهاد طرح نوع ششم

فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی

فرم تقاضای سفر

فرم ثبت اطلاعات مقاله اعضای هیات علمی

فرم حسابداری

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران

فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی جهت دانشجویان

فرم طرح نوع اول

فرم طرح نوع پنجم

فرمت پروپزال ارشد

فرمت پروپزال دکتری

قرار داد حق التدریس

گزارش وضعیت تحصیلی

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

برگه درخواست مرخصی تحصیلی (کلیه مقاطع)

سمینار دکتری

صورتجلسه سمینار دکترا

فرم ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

فرم تسویه حساب دانشجو انتقال دایم

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم فرصت مطالعاتی (102-103-104)

کاربرگ تغییر نمره دانشجو

کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری(پذیرش)

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری(اعزام)

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد (ورودی 94 و بعد از آن)

 

فرم های اختصاصی گروه باغبانی

 

برگ اطلاعاتی پروژه کارشناسی

صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی

فرم اخذ درس پروژه کارشناسی

نحوه اخذ و تهیه پروژه نامه مقطع کارشناسی

نحوه نگارش پروژه کارشناسی

صورتجلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی از پایان نامه

فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی سمینار کارشناسی ارشد و دکتری

فرم پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از  پروپوزال دکتری

صورتجلسه دفاعیه از رساله دکتری

صورتجلسه سمینار اول - دوم پیشرفت رساله دکتری جدید

فرم  پیشنهاد داور برای دفاع دکتری

فرم ارزیابی رساله دوره دکتری

فرم ارزیابی سمینار دکتری و ارشد

فرم درخواست آزمون جامع

گواهی دفاع از رساله دکتری

فرم اعلام نمره درس ناتمام

فرم تغییر نمره جدید

فرم استفاده از سردخانه های گروه علوم باغبانی

فرم انتخاب درس

فرم مخصوص کاربری فضای گلخانه های بخش گلکاری گروه علوم باغبانی

 

فرم های اختصاصی گروه زراعت

 

پرسشنامه عضویت در تعاونی زراعت

درخواست ارسال پایان نامه دکترا به داوری

صورتجلسه دفاع از پایان نامه پیشنهادی

فرم اعلام آمادگی آزمون جامع 

فرم اعلام آمادگی دفاع از رساله

فرم تسویه حساب داخلی گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم تقاضای صدور مجوز جهت فعالسازی درب های گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم درخواست انجام کار در آزمایشگاه

فرم درخواست بذر از بانک ژن گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم درخواست مواد شیمیایی و وسایل آزمایشگاهی

فرم درخواست وسایل آزمایشگاهی (تحویل موقت)