اخبار و رویدادها

در خصوص برنامه ریزی دفاعیات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مصوبه شورای آموزشی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی مورخ ۹۵/۷/۱۳ در خصوص برنامه ریزی دفاعیات به شرح جدول ذیل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن گروه محترم که متقاضی دفاع از پایان نامه ارشد و یا رساله دکتری تا پایان نیمسال ۹۵۱ (یعنی حداکثر ۳۰ بهمن ۹۵) می‌باشند اطلاع رسانی می گردد. بدیهی است در غیر اینصورت دانشجو موظف است نسبت به تمدید ترم آموزشی ۹۵۲ اقدام و برنامه دفاع خود را برای ترم آینده برنامه ریزی نماید. همچنین دانشجویان لازم است قبل از درخواست برای دفاع با مراجعه به دانشکده نسبت به وصول تاییدیه تحصیلی به دانشکده، ثبت نمرات در کارنامه، تصویب تمدید ترم آموزشی و پرداخت کل بدهی اطمینان حاصل نمایند.

 

ضمنا" طبق دستورالعمل ابلاغ شده مقاله شرط دفاع دانشجویان دکتری باید:

۱- در ژورنال‌های معتبر علمی - پژوهشی پذیرش یا چاپ شده باشد.

۲- کاملاً مستخرج از رساله دکتری و پروپوزال مربوطه باشد.

۳- نویسنده مسئول باید استاد راهنمای رساله باشد.

۴- اسامی کل اعضای تیم راهنمایی- مشاوره در مقاله قید شده باشد.

۵- برای اضافه شدن اسامی خارج از تیم راهنمایی و مشاوره رساله به نویسندگان مقاله باید تأیید استاد راهنما ضمیمه باشد و افراد اضافه شده حداقل شرایط استاد مشاور دانشجوی دکتری را داشته باشند. 

 

 

جدول زمانی آخرین مهلت تحویل رساله‌ها و فرم‌های اعلام آمادگی دفاع به دانشکده:

 

مقطع

زمان تحویل پایان نامه یا رساله تأیید شده توسط تیم راهنمایی به شورای گروه

زمان تحویل رساله تأیید شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه به شورای آموزشی دانشکده

زمان ارسال فرم اعلام آمادگی دفاع از گروه به دانشکده

کارشناسی ارشد

حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

------

حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

دکتری

حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۰/۴

حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵