گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

 

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران قدیمی ترین و بزرگترین گروه با این نام در ایران است. سابقه آموزش علمی این گروه به تأسیس دبستان برزگران در سال 1296 شمسی باز می گردد، اگرچه فعالیت آن با این نام از سال 1342 و پس از تغییر نظام آموزشی سالانه به نظام آموزش نیمسالی- واحدی آغاز شده است. در سال 1347 دوره کارشناسی ارشد زراعت و کارشناسی ارشد اصلاح نباتات راه اندازی شد. با تکامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی، گروه زراعت و اصلاح نباتات در سال 1372 مفتخر به ایجاد دوره دکترای اصلاح نباتات با دو گرایش ژنتیک بیومتری وژنتیک ملکولی گردید. دوره دکترای زراعت نیز با دو گرایش  فیزیولوژی و اکولوژی در سال 1376 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید. در سال 1376 رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز در مقطع کارشناسی ارشد در گروه دایر شدند. همچنین در سال 1384 رشته علوم علف های هرز در مقطع دکترا و رشته علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد. هم اکنون این گروه در مقاطع و رشته های زیر فعالیت آموزشی و پژوهشی داشته و دانشجو می پذیرد.

 

اهداف گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

 

تربیت کارشناس، محقق و مدرس،  گسترش دانش کشاورزی و کمک به اعتلای کشاورزی کشور اهداف آموزشی و پژوهشی گروه زراعت را تشکیل می دهد.

 

 

دکتر عبدالهادی حسین زاده

مدیر گروه
دکتری اصلاح نباتات 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32227412-026          فکس:  32227412-026

پست الکترونیکی: ahzadeh@ut.ac.ir
صفحه شخصی: