اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
مسعود احمدزاده استاد باکتری های پروبیوتیک گیاهی گیاهپزشکی ahmadz@ut.ac.ir
احمد احمدی مربی فیزیولوژی و تغذیه گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز aahmadi@ut.ac.ir
علی احمدی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات ahmadia@ut.ac.ir
حسین اللهیاری دانشیار حشره شناس گیاهپزشکی allahyar@ut.ac.ir
منصور امیدی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات momidi@ut.ac.ir
مصطفی اویسی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز زراعت و اصلاح نباتات moveisi@ut.ac.ir
مصباح بابالار استاد بیولوژی و فیزیولوژی گیاهی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mbabalar@ut.ac.ir
علیرضا بندانی استاد فیزیولوژی, بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات گیاهپزشکی abandani@ut.ac.ir
کیوان بهبودی دانشیار ‎‏بیماری شناسی گیاهی‏‎ گیاهپزشکی behbodi@ut.ac.ir
محمدرضا بی همتا استاد ژنتیک و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات mrghanad@ut.ac.ir
کاظم پوستینی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات kpostini@ut.ac.ir
سیدعلی پیغمبری استاد اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات alipey@ut.ac.ir
لیلا تبریزی رائینی استادیار کشاورزی اکولوژیک مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز L.tabrizi@ut.ac.ir
آرمین توحیدی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی atowhidi@ut.ac.ir
رضا توکل افشاری استاد فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات tavakkol@ut.ac.ir
بهروز جانی پور استاد معماری و معماری منظره مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز janipour@ut.ac.ir
محمد جوان نیکخواه استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی jnikkhah@ut.ac.ir
محمدرضا جهانسوز استاد اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات jahansuz@ut.ac.ir
محمدرضا حسندخت استاد اصلاح سبزی ها-فیزیولوژی سبزی ها-مدیریت گلخانه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrhassan@ut.ac.ir
عبدالهادی حسین زاده دانشیار اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ahzadeh@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر حسینی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای زراعت و اصلاح نباتات bhosseini@ut.ac.ir
وحید حسینی نوه استاد فیزیولوژی و سم شناسی حشرات گیاهپزشکی vnaveh@ut.ac.ir
رامین حیدری استادیار نماتدشناسی و بیماری های نماتدی گیاهان گیاهپزشکی rheydari@ut.ac.ir
عزیزاله خندان میرکوهی استادیار گیاهان زینتی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز khandan.mirkohi@ut.ac.ir
مجتبی دلشاد دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها-تولید گلخانه ای-سیستم هایدروپونیک مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز delshad@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ علوم دامی dehghanb@ut.ac.ir
اکبر دیزجی استادیار ‎‏ویروس شناسی گیاهی و بیماریهای ویروسی گیاهان گیاهپزشکی adizaji@ut.ac.ir
حمید رحیمیان مشهدی استاد اکوفیزیولوژی علفهای هرز و گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات hrahimian@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی دانشیار تغذیه دام علوم دامی rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام علوم دامی azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری دانشیار تغذیه طیور علوم دامی mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام علوم دامی zalia@can.ut.ac.ir
آزاده زاهدی گلپایگانی استادیار ‎‏حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی گیاهپزشکی zahedig@ut.ac.ir
ذبیح اله زمانی استاد بیوتکنولوژی و میوه کاری مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز zzamani@ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی zeinoaldini@ut.ac.ir
حسن زینالی خانقاه استاد اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات hzeinali@ut.ac.ir
مهدی ژندی استادیار فیزیولوژی دام علوم دامی mzhandi@ut.ac.ir
منیژه سبک دست نودهی مربی بیوشیمی زراعت و اصلاح نباتات sabokdast@ut.ac.ir
سید علیرضا سلامی استادیار بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز asalami@ut.ac.ir
فروزنده سلطانی صالح آبادی استادیار اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز soltanyf@ut.ac.ir
ملک شاکری استادیار فیزیولوژی دام علوم دامی mshaker@ut.ac.ir
علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک زراعت و اصلاح نباتات ashah@ut.ac.ir
فرزاد شریف زاده دانشیار فیزیولوژی بذر زراعت و اصلاح نباتات sharifz@ut.ac.ir
مجید شکرپور دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز shokrpour@ut.ac.ir
محمود شیوازاد استاد تغذیه طیور علوم دامی shivazad@ut.ac.ir
مصطفی صادقی استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی sadeghimos@ut.ac.ir
حسین صارمی استاد بخش بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز hsn.saremi@ut.ac.ir
رضا صالحی محمدی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز salehir@ut.ac.ir
قدرت اله صباحی دانشیار ‎‏حشره شناسی‏ گیاهپزشکی sabahi@ut.ac.ir
علیرضا صبوری استاد کنه شناسی گیاهپزشکی saboori@ut.ac.ir
خلیل طالبی جهرمی استاد سم شناسی گیاهپزشکی khtalebi@ut.ac.ir
علیرضا طالعی استاد ژنتیک - بیومتری زراعت و اصلاح نباتات ataleei@ut.ac.ir
محمدرضا طاهری استادیار معماری منظر مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mrtaheri@ut.ac.ir
رضا طلایی حسنلویی استاد کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات گیاهپزشکی rtalaei@ut.ac.ir
احمد عاشوری استاد اکولوژی و کنترل بیولوژیک گیاهپزشکی ashouri@ut.ac.ir
علی عبادی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز aebadi@ut.ac.ir
علیرضا عباسی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی زراعت و اصلاح نباتات rezabbasi@ut.ac.ir
محمدعلی عسگری سرچشمه دانشیار میوه کاری ـ فیزیولوژی پس از برداشت مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز askari@ut.ac.ir
حسن علیزاده استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها زراعت و اصلاح نباتات malizade@ut.ac.ir
هوشنگ علیزاده استاد بیولوژی مولکولی زراعت و اصلاح نباتات halizade@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام علوم دامی fatehif@ut.ac.ir
محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی استاد میوه ، اصلاح و بیوتکنولوژی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز fattahi@ut.ac.ir
خلیل بردی فتوحی فر دانشیار قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان گیاهپزشکی fotowhi@ut.ac.ir
سیامک کلانتری دانشیار بیولوژی گیاهی - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز kalantaris@ut.ac.ir
حمید کهرام استادیار فیزیولوژی دام علوم دامی  
محسن کافی استاد علوم باغبانی ـ فضای سبز مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز mkafi@ut.ac.ir
سیدحسین گلدانساز دانشیار حشره شناسی گیاهپزشکی goldansz@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام علوم دامی ganjkhanlou@can.ut.ac.ir
ناصر مجنون حسینی استاد زراعت زراعت و اصلاح نباتات mhoseini@ut.ac.ir
ولی اله محمدی دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری زراعت و اصلاح نباتات vmohammadi@ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور علوم دامی hmoraveg@ut.ac.ir
یونس مستوفی استاد فیزیولوژی پس از برداشت مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ymostofi@ut.ac.ir
داریوش مظاهری استاد زراعت مخلوط زراعت و اصلاح نباتات dmazaher@ut.ac.ir
رضا معالی امیری دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات rmamiri@ut.ac.ir
حسین مقدم استادیار اکولوژی گیاهان زراعی زراعت و اصلاح نباتات hmoghadam@ut.ac.ir
حسن مهربانی یگانه استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی hmehrbani@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی ashtiani@ut.ac.ir
مجتبی میراب زاده اردکانی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات‏‎ زراعت و اصلاح نباتات mirab@ut.ac.ir
امیر میرزادی گوهری استادیار گیاه پزشکی بیماری شناسی گیاهی مولکولی mirzadighohari@ut.ac.ir
روح انگیز نادری دانشیار اصلاح گیاهان زینتی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز rnaderi@ut.ac.ir
وحیده ناظری جونقانی استاد گیاه شناسی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز  
اردشیر نجاتی جوارمی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی javaremi@ut.ac.ir
محمدرضا نقوی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زراعت و اصلاح نباتات mnaghavi@ut.ac.ir
جاماسب نوذری دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی nozari@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه استادیار زنبور عسل علوم دامی